Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Estat inmunitari-Vacunes

Control de l’estat immunitari dels escolars de Lleida ciutat

La vacunació sistèmatica de la població infantil ha contribuït a la disminució de la morbiditat i la mortalitat per les malalties infeccioses.

La cobertura de la vacunació a la nostra ciutat, és superior a la mitjana del conjunt de Catalunya segons dades del Butlletí Epidemiològic de Catalunya (BEC. núm.12 desembre de 1997).

Objectius

 • Promoure la salut infantil dins l’àmbit escolar a travès del compliment del calendari vacunal vigent.
 • Mantenir i/o augmentar els nivells de cobertura vacunal assolits per la població escolar.
 • Controlar l’aplicació del calendari de vacunacions.
 • Informar als pares dels escolars que no estiguin vacunats o quan la vacunació no ha estat la correcta.
 • Millorar l’estat vacunal dels escolars i informar als imigrants sobre la importància de les vacunes com a mesura de prevenció de malalties.

Estratègies d’actuacions

 • L’Ajuntament és el responsable de l’execució del Programa de salut escolar.
 • Comprovar el correcte seguiment del calendari de vacunacions i de l’estat immunitari dels alumnes de:
 • 4 anys (P4)
 • 12 anys (6è d’educació primaria)
 • Informar a les famílies sobre les mesures que cal pendre si els alumnes no estan vacunats o la vacunació no és la correcta.
 • Fer un seguiment dels escolars inclosos en un grup de població d’immigrants.
 • Aprofitar qualsevol contacte amb el sistema sanitari per aconseguir la immunització d’aquest grup de població infantil.
 • Establir col.laboració amb els directors dels centres escolars.
 • Control i seguiment individual dels nens en aquests grups.

Metodologia

 • Recollida de les fotocòpies del carnet vacunal dels escolars.
 • Informar els pares o tutors quan la vacunació no sigui la correcta.
 • Consultar en cas necessari amb altres centres de salut, de serveis socials,... quan es desconegui l’estat vacunal.

Accions del document