Slide En les actuacions en matèria de Salut Pública es vetlla per a la millora de la salut de la comunitat fent la seva vida més saludable i segura des de la perspectiva bio-psico-social i per tant, es fomenta que les persones s'apoderin i s'adaptin de manera positiva als canvis de l’entorn. Slide PREVENCIÓ CONSUM DE SUBSTÀNCIES ALIMENTACIÓ SALUDABLE ACTIVITAT FÍSICA REGULAR BENESTAR EMOCIONAL SEXUALITAT POSITIVA SALUT BUCODENTAL HIGIENE DE LA SON
Inici2022-05-06T13:40:20+01:00

ÚLTIMES NOTÍCIES

Go to Top