Published On: maig 17, 2022

Correspon a la L-11.1 Subvenció destinada a la promoció i protecció de la salut i a la sensibilització envers la Salut Pública 2022

El termini de presentació de les sol·licituds és del 4 de maig al 16 de juny

Aquesta línia d’ajuts es destina a  fomentar la realització d’activitats de millora i ampliació en totes les tasques que realitzen les entitats i associacions ciutadanes en la promoció i la protecció de la salut, afavorint els hàbits saludables i la sensibilització envers la salut pública. D’acord amb l’establert a les Bases i Convocatòria, les sol·licituds s’han de presentar per mitjà de tràmit electrònic.

ENLLAÇ DIRECTE