Published On: febrer 21, 2022

Nits Q promou recomanacions per fer aquesta festa tradicional més segura

Un any més, es fa difusió dels principals consells per a gaudir d’aquesta celebració de manera saludable i lliure de discriminacions de cap tipus

A més, s’han de tenir en compte les mesures sanitàries contra la COVID-19 vigents:

MASCARETA

  • Ús obligatori per a totes les persones majors de 6 anys en esdeveniments multitudinaris de peu i, específicament, activitats de ball. També si els assistents estan asseguts i no hi ha distància d’1,5m

HIGIENE

  • Neteja freqüent de mans
  • Evitar tossir directament a l’aire, tapar-se la boca amb la cara interna de l’avantbraç i no tocar-se la cara, nas i ulls

VENTILACIÓ

  • Bona ventilació dels espais tancats mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació
  • En activitats amb més de 1.000 persones en espais tancats, es recomana mantenir ventilació i qualitat de l’aire reforçades i, tant en espais tancats com a l’aire lliure, s’ha de garantir el control d’aglomeracions

Les persones que presentin símptomes compatibles amb la COVID-19 han de contactar amb el sistema públic de salut