Joc de taula amb activitats sobre salut i convivència per jugar en família. Pretén implicar l’entorn familiar en l’educació per la promoció de la salut, facilitant eines i recursos sòcio-educatius, i potenciant el vincle afectiu entre la unitat familiar.

  • Adreçat a: famílies amb fills i filles de 10-12 anys

Objectius:

Promoure els factors familiars de protecció vinculats a conductes saludables. Desenvolupar un clima de comunicació i escolta activa a la família. Fomentar la cooperació en temes de promoció de la salut entre escoles, família, ciutat i infants/adolescents vinculats als projectes Aventura de la Vida i Órdago
  • Convivència i lleure familiar
  • Afectivitat i sexualitat
  • Igualtat de gènere
  • Hàbits saludables: alimentació
  • Prevenció de drogodependències: tabac i alcohol
  • Ús de les pantalles
  • Relacions intergeneracionals
  • Els drets humans i dels infants. Voluntariat
  • Recursos de la ciutat adreçats a famílies

Amb la col·laboració de:

Red Española de Ciudades Saludables - federación española de municipios y provincias - Ministerio de sanidad, gobierno de españa - Estrategia promoción de la salud y prevención en el SNS