Programa de promoció de la salut que, mitjançant el teatre, cerca la complicitat dels joves per tal de reflexionar envers temes del seu interès: la relació entre iguals, l’oci, les relacions familiars, la pressió de grup, l’autoestima, el consum de drogues o les primeres relacions afectives.

  • Adreçat a adolescents de 14 anys (3r ESO)

Objectius:

Fomentar en els joves la reflexió i la pressa de decisions en relació al consum de drogues.

El projecte s’inicia amb la visualització de l’espectacle teatral Max i Maxi creat per l’Aula Municipal de Teatre. Aquest espectacle planteja situacions quotidianes de la vida dels adolescents on hi van apareixent temes com les relacions amb el grup d’iguals, el temps d’oci, els primers consums de drogues, la relació amb la família, la pressió grupal,… L’obra de teatre va acompanyada d’una guia didàctica per tal que els educadors/es puguin ajudar al grup de joves a aprofundir en aquells aspectes que han aparegut sobre escena. L’edat dels actors i actrius, similar a la del públic, provoca la immediata identificació amb el que està passant dalt de l’escenari i facilita la reflexió i debat posterior. A final de curs es fa una representació teatral per a les famílies.

Guia didàctica