El Moneo és un programa educatiu adreçat a pares i mares per la millora de les relacions familiars durant l’adolescència i la capacitació de les relacions parentals, fent especial atenció la prevenció de situacions de risc en relació a l’abús de drogues i l’afectivitat i sexualitat.

  • Adreçat a famílies d’adolescents

Objectius:

Oferir un espai de trobada entre famílies d’un mateix centre educatiu per reflexionar plegats sobre com mantenir-se al costat dels fills i filles durant l’adolescència i com resoldre les situacions de risc que es poden donar en aquesta etapa. Potenciar els factors de protecció familiar

Necessitats i reptes durant l’adolescència, factors de risc i protecció de l’entorn familiar, pautes educatives, informació sobre drogues, situacions de risc durant l’adolescència, la comunicació familiar, les pautes de conducta, resolució de conflictes, recursos de la ciutat per a famílies.
Es realitza conjuntament amb l’Associació Antisida de Lleida. És una adaptació del programa MONEO de l’entitat PDS (Promoció i Desenvolupament Social).