Intervenció educativa en espais d’oci nocturn. El projecte està vinculat a un procés participatiu que inclou tots els col·lectius i entitats (administració local i regidories competents, locals i espais d’oci nocturn, col·lectius i entitats juvenils, cos dels mossos d’esquadra i policia local, associacions de veïns…) involucrades en el sector de l’oci nocturn de la ciutat de Lleida.

El programa consta de quatre eixos:

 1. La Plataforma participativa Nits Q Lleida, integrada per locals d’oci nocturn, entitats juvenils i socials, associacions de veïns, cossos de seguretat i administració pública
 2. La distribució del distintius de qualitat per aquells locals d’oci nocturn que participen a la Plataforma i disposen de serveis vinculats a la salut.
 3. Accions i campanyes de promoció de la salut, prevenció de conductes de risc i sensibilització en zones d’oci nocturn.
 4. Formació a professionals de locals d’oci i altres agents que treballen en l’àmbit

Campanyes de sensibilització:

 • 2015 Soroll: NITSHHHHH

 • 2016 CAMPANYA PER UNES FESTES LLIURES D’ACTITUDS SEXISTES I NO DISCRIMINATÒRIES:

 • 2017 Civisme i convivència: CRIDES O PARLES?

 • 2018 CAMPANYA PER UN OCI NOCTURN IGUALITARI I LLIURE DE SEXISME: “MÉS BON TRACTE”

 • 2020 Campanya de sensibilització binomi alcohol i conducció: “INCOMPATIBLE”

 • 2022 Campanya GAUDEIX I RESPECTA

 • 2023 Campanya de sensibilització envers el CONSUM D’ALCOHOL

Locals de la ciutat amb distintius de qualitat

Amb la col·laboració de: 

Ministero de sanidad- delegación del gobierno para el plan nacional sobre drogas