Programa de promoció de la salut i desenvolupament d’habilitats per a la vida. Planteja un treball preventiu centrat en el tabac i l’alcohol com a primeres drogues de consum.

  • Adreçat a adolescents de 11 a 13 anys (1r i 2n ESO)

Objectiu:

-Potenciar factors de protecció davant els primers consums de drogues (alcohol i tabac) i promoure les habilitats per a la vida

Disposa d’un material específic per a professorat i un per a l’alumnat amb propostes didàctiques per potenciar l’assertivitat, l’autoestima, la presa de decisions, la resistència a les pressions socials i les alternatives d’oci. El projecte es realitza a través de la col·laboració amb Fundesplai.

Amb la col·laboració de: 

Ministero de sanidad- delegación del gobierno para el plan nacional sobre drogas