Sessions individuals i familiars d’assessorament per a joves menors de 18 anys que han estat sancionats per consum o tinença de drogues a la via pública. La participació en aquestes sessions serveix com a mesura alternativa a la sanció econòmica

  • Adreçat a: joves menors d’edat que han estat sancionats per la Guàrdia Urbana i Mossos d’Esquadra

Objectius:

Oferir una resposta educativa com alternativa a la sanció econòmica que suposa la infracció de l’article 36 de la Llei Orgànica 4/2015, amb la voluntat que serveixi per prevenir i detectar precoçment casos de consum de drogues i facilitar una adequada orientació a joves i famílies
  • Factors de protecció individuals, familiars, escolars i comunitaris en relació al consum de drogues
  • Pautes educatives familiars
  • Informació del recursos municipals d’orientació i atenció a adolescents i joves
  • Reducció de riscos en relació al consum de drogues