Published On: novembre 10, 2022

Durant l’any 2021 i actualment durant el 2022, Europa està patint la major epidèmia d’Influença aviària d’Alta Patogenicitat (IAAP) en aus silvestres i aus de corral observada fins el moment

El període de tardor-hivern, tot i l’excepcional increment de casos detectats aquest estiu, és el període de major risc d’introducció de la malaltia coincidint amb la migració hivernal de les aus del nord i centre d’Europa

Cal recordar que:

És obligatori notificar qualsevol sospita de la malaltia:

o Disminució del consum de pinso i aigua superior al 20%.
o Disminució en la posta superior al 5% durant més de 2 dies consecutius, sense causa justificada.
o Mortalitat superior al 3% durant una setmana, sense causa justificada.
o Qualsevol signe clínic o lesió post mortem sospitós d’ influença aviària (tos, esternuts, llagrimeig, descàrrega nasal/oral, anorèxia, cianosi del cap, cresta o barbeta, edema facial, diarrea, simptomatologia nerviosa, lesions hemorràgiques, etc).

Tots els particulars que mantenen aus de corral per autoconsum comuniquin aquesta activitat a l’Oficina Comarcal del DACC corresponent, la qual no comporta pagament de cap taxa ni presentació de documentació addicional.

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat ha dissenyat dos tríptics informatius per adoptar mesures de prevenció, els quals estan destinats a:

-Explotacions avícoles relatiu a les mesures de bioseguretat per impedir l’entrada de la IAAP
-Autoconsums sobre el seu registre i mesures de bioseguretat

TRÍPTIC 1
TRÍPTIC 2