Programa d’educació afectiva i sexual que pretén abordar de manera integral les diferents variables que interactuen en la sexualitat dels adolescents: aspectes fisiològics, culturals i educatius, així com la igualtat de gènere i els valors personals davant de la presa de decisions.

  • Adreçat a adolescents de 15 anys (4rt ESO)

Objectius:

Afavorir la reflexió i la presa de consciència vers l’afectivitat i la sexualitat entre els i les joves.

El projecte s’inicia amb la visualització de l’espectacle teatral Max in love. L’obra planteja situacions personals i grupals en relació a l’afectivitat i la sexualita. Alguns dels temes que es treballen són:

  • les emocions davant els primers enamoraments i desenamoraments
  • a promoció de relacions igualitàries i sense violència
  • el respecte cap a diferents orientacions sexuals
  • els mètodes anticonceptius i els riscos de no utilitzar-los
  • les decisions personals envers la pròpia afectivitat
  • els recursos de la ciutat per a joves

L’obra de teatre va acompanyada d’una guia didàctica per tal que els educadors/es puguin ajudar al grup de joves a aprofundir en aquells aspectes que han aparegut sobre escena. L’edat dels actors i actrius, similar a la del públic, provoca la immediata identificació amb el que està passant dalt de l’escenari i facilita la reflexió i debat posterior. Complementen tot aquest material uns tallers educatius dinamitzats per especialistes. A final de curs es fa una representació teatral per a les famílies. Aquest programa es realitza amb la col·laboració de l’Associació Antisida de Lleida i l’Aula Municipal de teatre de Lleida.

Guia didàctica
tallers complementaris