El Planet Youth és un model d’intervenció educativa d’arrels islandeses en la prevenció del consum de substàncies i basat en l’evidència científica. L’estratègia del model posa èmfasi en aconseguir que totes les parts (professionals, famílies, centres educatius, comunitat,…) treballin juntes per construir una xarxa de suport, control i oportunitats de desenvolupament positiu de la joventut.

Observatori Joves Salut i Benestar

Òrgan de recerca, anàlisis i investigació en relació a dades de salut de la joventut de la ciutat de Lleida per tal de poder definir estratègies d’intervenció segons les necessitats i problemàtiques detectades. La Càtedra DOTS de la UdL és l’encarregada de fer el tractament de dades amb la valoració quantitativa i qualitativa.

Resultats de l’enquesta de l’any 2022:

Taula Intersectorial d’estils de vida saludable en població infantil i juvenil

Espai de treball participatiu amb agents de diferents àmbits (salut, lleure, social, educatiu,…) amb l’objectiu integrar i coordinar esforços per potenciar la salut pública, l’equitat i l’apoderament de la ciutadania per fer entorns saludables i segurs.

Amb la col·laboració de:

Red Española de Ciudades Saludables - federación española de municipios y provincias - Ministerio de sanidad, gobierno de españa - Estrategia promoción de la salud y prevención en el SNS